برگزیده ها
1400/9/3 چهارشنبه
قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد؛
فایل کد دروس و نوع آزمون رشته های کارشناسی ارشد برای برگزاری آزمون حضوری نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400
فایل کد دروس و نوع آزمون رشته های کارشناسی ارشد برای برگزاری آزمون حضوری نیمسال اول سال تحصیلی جاری ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی، کلیه دانشجویان می توانند با مراجعه به فایل زیر از کد دروس و نوع آزمون پایان ترم خود مطلع شوند.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir