گروه علوم پایه
1393/12/19 سه‌شنبه
 

اساتید گروه علوم پایه

آقای دکتر رضا ارجمندزاده

 

خانم مینا اکبرپور

 

خانم محبوبه  تاتاری

 

خانم محبت نداف

آقای علی اکبرنیا

 

خانم دکتر فاطمه میرزایی

آقای دکتر مجید رجبیان نقندر