معرفی معاونت استان
1395/8/16 یکشنبه
 

             

 

نام و نام خانوادگی: مرتضی قدیمی

سوابق تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

 دیپلم: علوم تجربی 1375

دبیرستان دانش بجنورد

 کارشناسی: زبان و ادبیات عربی 1381

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات عربی1385

دانشگاه خوارزمی

 دکتری: زبان و ادبیات عربی 1390

دانشگاه  تهران

 سوابق تدریس

 

 تدریس در مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور بجنورد از 1386 تا کنون.

 تدریس در دانشکده علوم قرآنی بجنورد از سال 1386 تا کنون.

 تدریس در دانشگاه فرهنگیان شهرستان بجنورد از سال 1386 تا کنون.

 تدریس در دانشگاه کوثر شهرستان بجنورد از سال 1393 تا کنون.

 

 سوابق اجرایی

 معاونت دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی از سال 1394 تا کنون.

 مدیرگروهی بخش ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه پیام نور خراسان شمالی از 1391 تا کنون.

 جانشینی ریاست بسیج اساتید دانشگاه پیام نور خراسان شمالی از سال 1391 تا کنون.

 ریاست کمیته انظباطی بدوی دانشگاه پیام نور خراسان شمالی از سال 1394 تا کنون.

 عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور خراسان شمالی از سال 1392 تا کنون.

 عضویت در کمیته جذب دانشگاه پیام نور خراسان شمالی از سال 1391 تا کنون.

 عضویت در شورای برنامه ریزی و توسعه دانشگاه پیام نور خراسان شمالی از 1393 تا کنون.

 عضویت در شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد از سال 1391 تاکنون.

 عضویت در شورای راهبردی دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد از سال 1391 تاکنون.

 عضویت در انجمن علمی زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا همدان از 1379 تا 1381

 

فعالیتهای تحقیقاتی

 ترجمه کتاب «المدخل الی تاریخ الریاضیات عند العرب و المسلمین» با عنوان «درآمدی بر تاریخ ریاضیات مسلمانان» منتشر شده از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران: 1385.

 تالیف کتاب «آراء العقاد النقدیه فی الشعر العربی (عرض و دراسه)» از انتشارات آذین مهر، تهران.

 تالیف کتاب «تدوین، تصحیح، شرح و ترجمه اشعار شاعر اهل بیت (ع) دیک الجن حمصی» از انتشارات پردازش تهران: 1394.

  تالیف کتاب «تاریخ زبان وادب فارسی از ظهور اسلام تا پایان عصر صفوی» انتشارات پردازش تهران.

 نگارش مقاله علمی پژوهشی «مهمترین عناصر معنایی شعر احمد مطر» چاپ شده در شماره سوم مجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی،دانشگاه تربیت مدرس،تهران: 1384.

 نگارش مقاله علمی پژوهشی «سیمای خلافت امام علی (ع) در شعر دیک الجن حمصی» چاپ شده در مجله علمی پژوهشی ادب عربی، دانشگاه تهران: 1393.

 نگارش مقاله «سیمای شیراز در یادداشت‌های یک جهانگرد» به چاپ رسیده در مجموعه مقالات همایش ملی جایگاه فارس در عرصه زبان و ادبیات عربی 1394.

 نگارش مقاله «حقوق محیط زیست در قرآن کریم» ارائه شده به صورت پوستر در چهارمین کنفرانس بین المللی چالشهای زیست محیطی و گاهشناسی درختی، در دانشگاه ساری، اردیبهشت 1393.

 راهنمایی پایان نامه «مضامین اخلاقی و اجتماعی در دیوان وحشی بافقی» 1394

 راهنمایی پایان نامه «مقایسه رنگ در غزلیات سعدی و حافظ» 1395

 راهنمایی پایان نامه «بررسی جنبه ها و جلوه های ادبی و اجتماعی رمان کلیدر» 1395

 مشاوره پایان نامه «جایگاه علم و عالم در آثار سعدی شیرازی» 1394

 مشاوره پایان نامه «تجزیه و تحلیل دستور زبان فارسی دبیرستان» 1395

 مشاوره پایان نامه «هنجارگریزی در شعر نادر نادر پور بر مبنای الگوی لیچ» 1395

 

تلفن محل کار: 32297150-058

Email: mor.ghadimi@gmail.com

آدرس محل کار : خراسان شمالی، بجنورد، دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد